KONTAKT


Organizátor Súťaže

Obchodné meno: Dušan Kadlec
Miesto podnikania: Luhačovická 21, 821 04 Bratislava
Telefonický kontakt: +421 902 659 288
Emailový kontakt: info@motivation-man.sk

Zapísaný: Živnosť bola zapísaná na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v Bratislave
IČO: 46684395
Číslo účtu: 3017948651/0200
IBAN: SK58 0200 0000 0030 1794 8651
Bankový útvar: VÚB Banka